Begynd i ny institution
     
 

VELKOMMEN TIL KNEJSTED BØRNEHAVE OG FRITTER

Efter, at I har besøgt Knejsted Børnehave og Fritter og vi har fortalt om vores børnehave, kan der måske være noget vi eller I ikke fik fortalt eller spurgt om. Ring endelig og spørg, hvis der er noget, I er i tvivl om.

Først VELKOMMEN til nye børn og deres forældre!

HVORDAN FORLØBER STARTEN?
Det er meget forskelligt, men det vigtigste er, at barnet og I føler jer trygge (så kom og besøg os, gerne flere gange, inden starten). Normalt er far/mor med nogle dage og så er barnet alene 1 - 2 timer en dag eller to. Efter kort tid plejer vi at mærke, om barnet føler sig trygt.
Ofte kan der komme en periode efter 1 - 3 mdr. efter start, hvor barnet har sværere ved at sige farvel om morgen, men det kan også være, at det ikke vil med hjem - husk I kommer altid midt i en leg.

Sprogvurdering i børnehaven:
Af dagtilbudsloven fremgår det, at alle 3 årige skal tilbydes en sprogvurdering med henblik på at det pædagogiske personale i dagtilbuddene så tidligt som muligt opdager børn, der har behov for yderligere støtte i deres sproglige udvikling. Der er ikke med loven sat krav til metoder for denne vurdering. Ministeriet har udsendt materiale til alle kommuner, som således kan tage stilling til hvilken metode, der skal bruges ved fremtidig sprogvurdering.
Der er 3 elementer i sprogvurderingerne.
At personalet så tidligt som muligt opdager børn, der har behov for støtte i deres sproglige udvikling.
At personalet får redskabet til at tilrettelægge en mere læringsdifferentieret indsats i dagtilbuddene.
Gennem sprogvurderingerne får personalet bedre mulighed for at vejlede forældre i, hvordan de kan støtte op om deres barns sproglige udvikling.

Vi har valgt at bruge TRAS metoden
TRAS er et værktøj, som ikke er dækkende alene som sprogvurderingsmateriale, men som kan kobles til andre metoder, hvilket sikrer det samarbejde mellem forældre, dagtilbud og tale høre pædagoger, som er nødvendigt. TRAS udarbejdes i dagtilbuddet . Ved bekymring inddrages tale høre pædagoger for evt. yderligere udredning og indsats.
Vi forventer at der forelægger en TRAS vurdering på alle børn der starter i børnehaven. Efter ca. 1. år laves der en ny vurdering, hvis der er behov for det.