Medarbejdere

   
 
PERSONALE
 
 
 
 
Leder. Line Djernæs-Andersen
Pædagogisk Leder: Jeanette Pharsen
Pædagog: Karina Vinther 
Pædagog: Anette Lykke Jensen
Pædagogmedhjælper: Gitte Andersen
Pædagogiskass. Diana Hjort
Pædagogmedhjælper: Ditte Hansen