Forældrebestyrelse

 
 

Bestyrelsen består af:

4 forældrerepræsentanter
1 personalerepræsentant
1 ejerkredsen


Lederen er med som sekretær og har ikke stemmeret. Bestyrelsen afholder ca. 2-3 møder årligt. Alle forældre kan henvende sig til bestyrelsesmedlemmerne for at få taget et princip/emne op.
Bestyrelsen har tavshedspligt.

Forældrerepræsentanter vælges for 2 år ad gangen.
Personalerepræsentanter og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens kompetence er, at fastlægge principper for :

Det pædagogiske arbejde med børnene
Forældresamarbejde
Ansættelser af personale
Give udtalelser til kommunen vedr. opgaver der planlægges fra centralt hold ( merindskrivning, kvalitetsundersøgelse m.m. ) 

 

Personale:

Jeanette Pharsen

Ejerkredsen:

Line Djernæs-Andersen             

Fritidshjem & Børnehave:

Mia Brun (Oliver)                 Tlf. 20738217

Iben Pedersen (Mikkel)         Tlf. 30694353

Jes Hougaard (Silja & Daniel)
Tlf. 23924064

Mette Levinsen.(Markus)   Tlf. 86440698                       

Supp:                        Louise Degn (Bertel)         Tlf.22797273