Forældrebestyrelse

 
 

Bestyrelsen består af:

4 forældrerepræsentanter
1 personalerepræsentant
1 ejerkredsen


Lederen er med som sekretær og har ikke stemmeret. Bestyrelsen afholder ca. 2-3 møder årligt. Alle forældre kan henvende sig til bestyrelsesmedlemmerne for at få taget et princip/emne op.
Bestyrelsen har tavshedspligt.

Forældrerepræsentanter vælges for 2 år ad gangen.
Personalerepræsentanter og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens kompetence er, at fastlægge principper for :

Det pædagogiske arbejde med børnene
Forældresamarbejde
Ansættelser af personale
Give udtalelser til kommunen vedr. opgaver der planlægges fra centralt hold ( merindskrivning, kvalitetsundersøgelse m.m. ) 

 

Personale:

Jeanette Pharsen

Ejerkredsen:

Line Djernæs-Andersen             

Fritidshjem & Børnehave:

Louise Matz (Bertel)         Tlf.22797273

Mette Levinsen.(Mads)      Tlf. 51297818

Gitte Schwartz

Mette Ebbesen.(Marie)      Tlf. 30133086

Supp:                     

Karina Aagaard (Jens)         Tlf.22215288